Homair Vacances geeft zijn klanten de mogelijkheid hun oordeel te geven over de aanbiedingen en diensten van Homair Vacances en opmerkingen en commentaar te posten via een online hulpmiddel.

Alle klanten, tevreden of niet tevreden, van Homair Vacances kunnen hun mening deponeren.
Het posten van een opmerking of commentaar door een internetgebruiker impliceert de aanvaarding van en het respect voor deze gebruiksvoorwaarden.

Filosofie

Homair Vacances luistert graag naar de mening van zijn klanten teneinde de mate van tevredenheid te vernemen en het nog beter te doen. De op de site geplaatste meningen kunnen tevens een leidraad zijn voor andere consumenten die op zoek zijn naar informatie.
Het doel is dus dat internetgebruikers zich een idee kunnen geven.

Het verzamelen, controleren en overbrengen van de meningen inzake Homair Vacances zijn onafhankelijk van de gevoerde reclame en de verkoop op de site http://www.homair.com.

Bij plaatsing van een mening bevestigt de schrijver:
- een natuurlijk persoon te zijn;
- persoonlijk de gebruikservaring te hebben ondergaan;
- geen belangenconflict heeft met Homair Vacances.

Voor verificatie van de authenticiteit van de mening, accepteert de schrijver van de mening dat contact met hem/haar wordt opgenomen via e-mail of telefoon.

De op de site http://www.reviews.homair.com gepubliceerde meningen van klanten zijn altijd authentieke meningen. Ze kunnen worden geplaatst volgens twee procedures. Of een klant is per e-mail gevraagd in vervolg op zijn/haar verblijf op een camping Homair Vacances, ofwel de klant plaatst "spontaan"een mening op de site http://www.reviews.homair.com . Een klant die "spontaan"een mening wil plaatsen, moet verplicht zijn dossiernummer geven. In dat geval, na verificatie door Homair Vacances, kan hij een mening plaatsen over zijn Homair Vacances verblijf.

De commentaren of meningen mogen niet:
- lasterlijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend of geweldadig zijn, noch aanzetten tot geweld; politiek, racistisch of xenofobisch zijn en in het algemeen in strijd met van kracht zijnde wetten en regelgeving, mensenrechten en goed gedrag;
- oproepen tot moord of zelfmoord, aanzetten tot haat of discriminatie;
- refereren aan of benoemen van meningen van andere
internetgebruikers
- worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden, met name
reclamedoeleinden;
- persoonlijke gegevens bevatten;

Alle meningen zullen 2 jaar worden bewaard door Homair Vacances.

De mening van het moment is een authentieke mening, geselecteerd uit de door de klanten gegeven meningen en geplaatst door Homair Vacances.
De selectieregel van deze mening is als volgt: onder alle meningen met een cijfer van 5/5 of 4/5 voor alle vormen van verblijven door elkaar, selecteren we de mening met het meest uitgebreide commentaar. Ingeval de internetgebruiker spreekt van een verblijf in het bijzonder, zal de mening van het moment gaan over het betreffende verblijf.

Het globale geplaatste overzichtscijfer is het eenvoudige rekenkundige gemiddelde van meningcijfers geplaatst door Homair Vacances.
Dit gemiddelde is geenszins gewogen.

Ingeval er sprake is van ontevredenheid, zal het oordeel wordendoorgestuurd naar de klantenservice van Homair Vacances voor analyse en behandeling. In dat geval zal Homair Vacances contact kunnen opnemen met de internetgebruiker (indien deze hiermee akkoord is gegaan).
In vervolg op deze tussenkomst, kan de klant gevraagd worden zijn eerste mening te bevestigen of te reviseren.

Deze meningen worden verzameld en kunnen worden gepubliceerd via het platform Q3 AMP, uitgegeven door de onderneming Q3 SAS, waarvan de gegevens kunnen worden geconsulteerd op www.q3-amp.com.

Moderatie

Alle commentaren zijn onderhevig aan moderatie.
Om die reden kunnen de meningen 15 dagen na de datum van verzameling worden gepubliceerd.
Deze meningen kunnen onderwerp zijn van een door Homair Vacances geplaatst commentaar, als een voor de internetgebruikers nuttige aanvullende informatie.
Homair Vacances houdt zich te allen tijde het recht voor een mening niet online te plaatsen of te onthouden van publicatie, zonder daarvoor verantwoording te hoeven afleggen.
De geplaatste meningen, die niet de volgende regels in acht nemen, zullen niet worden gepubliceerd (lijst niet beperkt tot):
- commentaren waarin persoonlijke informatie aangaande de schrijver of een derde wordt gegeven, of commentaren die niet in overeenstemming lijken te zijn met de geest en vereisten van de site, met name bevattende beledigende of belasterende woorden voor morele of natuurlijke personen, of niet in overeenstemming zijnde met de wet, en met name kwetsende, gewelddadige, racistische, pedofiele bewoordingen, oproepend tot moord of zelfmoord, aanzettend tot haat of discriminatie. - commentaren met informatie zonder enig verband met het betreffende product of zijn verkoper.
- De inhoud van commentaren die het recht van de schrijver of derden aantast.
Het feit van al dan niet publiceren van een commentaar geeft Homair Vacances geen aansprakelijkheid.

Indien een persoon reden heeft te denken dat een andere persoon zijn/haar recht aantast of beschadigt, kan hij/zij dit melden via de site http://www.reviews.homair.com door op de knop "signaleren van misbruik" te klikken en de benodigde details te geven voor behandeling van zijn/haar melding.

Uitvoeringsmachtiging

De internetgebruiker machtigt, omniet, Homair Vacances voor het gebruik van de door hem geschreven commentaren voor exploitatie inzake commercie en reclame van het betreffende product via de volgende media:
- op Internet, met name op het geheel van institutionele, commerciële en gemeenschappelijke sites, blogs en/of Facebook, LinkedIn, Viadeo, Google+ pagina's, en op sites van partners of leden, en op zoekmachines voor meningen en commentaren;
- in het kader van interne en institutionele communicatie van Homair Vacances;
- op alle drukwerkverzorging, omvattende editie, catalogi, pers, leaflets, flyers, POS (point of sale display).

In het kader van bestemming, hieronder gedefinieerd, omvatten de afgestane exploitatierechten:
- inzake reproductierecht, direct of via een derde, het recht tot reproduceren, te laten reproduceren, in circulatie te brengen, te kopiëren, te dupliceren zonder limiet, geheel of gedeeltelijk, om niet of tegen betaling, op iedere papiersoort, elektronisch, audio, optisch en/of op welke wijze dan ook, actueel of in de toekomst, via alle actuele of toekomstige procedures.
- inzake vertegenwoordigingsrecht, direct of via een derde, het recht publiekelijk te vertegenwoordigen, te laten vertegenwoordigen, integraal of gedeeltelijk, om niet of tegen betaling, via alle procedures zoals via het scherm, of om het even welke procedure in het openbaar of privé.
- inzake uitzendrecht, direct of via een derde, om niet of tegen betaling, uitzendrecht via radio, via satelliet, via televisie, via alle middelen van kabelleveranciers of om het even welk middel van telecommunicatie, actueel of toekomstig. Dit recht omvat tevens uitzending via interne netwerken en uitzending op netwerken voor niet specifieke doelgroepen zoals Teletel en Internet.
- inzake afgeleide rechten, direct of via een derde, om niet of tegen betaling, het recht om te gebruiken, aan te passen, te ordenen, te wijzigen, te vertalen, te doen gebruiken, te doen aanpassen, te doen ordenen, te doen wijzigen, te doen vertalen, geheel of gedeeltelijk.

Persoonlijke gegevens

De internetgebruiker aanvaardt dat in het kader van uitzending van commentaren, bepaalde door hem online gegeven persoonlijke informatie verschijnt, namelijk: de voornaam, de eerste letter van zijn naam, de verblijfscategorie, de verblijfsnaam, de verblijfsperiode en het soort reizigers dat hem vergezelde. De commentaren en persoonlijke gegevens van de internetgebruikers worden elektronisch verzameld en behandeld ten behoeve van het beheer en de uitzending van de commentaren. Dienaangaande kunnen de verzamelde gegevens worden overgedragen aan een provider voor commentaarbeheer via een hulpmiddel.

Conform de Wet